דב הוז – כפר סבא

דב הוז כפר סבא

בשנת 93 ניגשה חברת גיא לי לבנייה על גגות ולשיפור מבנים קיימים

.

פטיש המלחמה פטיש המלחמה