הקמת מבנה חדר האוכל עבור ישיבת ההסדר בקרני שומרון

מבנה חדר אכול – ישיבת ההסדר בקרני שומרון

בשלהי שנות ה-80 נענתה חברת גיא לי לקריאות לפיתוח וחיזוק השומרון ופנתה להקים את מבנה חדר האוכל של ישיבת ההסדר בקרני שומרון.

פטיש המלחמה פטיש המלחמה