עבודות תשתיות סלילה וכבישים

בראשית דרכה עסקה חברת גיא לי בע”מ בעבודת תשתית ופיתוח

סלילה ופיתוח פטיש המלחמה פטיש המלחמה

החברה עסקה מראשית דרכה בעבודה עפר וסלילה בצד עבודות הבניה.

פטיש המלחמהפטיש המלחמה

מאחר ותחילת עבודות החברה היתה בשומרון, בוצעו שם ע”י החברה עבודות סלילה לכבישים

ומדרכות ועבודות פיתוח ביישובים עמנואל, יקיר, קדומים, קרני שומרון ואלון מורה. לאחר מכן פעלה חברה כקבלנית בלעדית של חברת בזק בכל עבודות התשית שלה באיזור כפר יונה ונתניה וכן חפרה והניחה את הכבל האופטי שבין ראש-פינה לקרית-שמונה.

פטיש המלחמה