פארק המפרץ – שחמון 5

פארק המפרץ – שחמון 5

בראשית שנת 2000 ניגשה חברת גיא לי לבניית 124 יח”ד בפרויקט גדול ומורכב בשכונת שחמון 5בעיר אילת..

הפרויקט כלל 5 בניינים ב 3 שלבי בניה, וארך כ 4 שנים להקמה מיום תחילת תכנון ועד יציאה אחרון הצבעים והרצפים את הבניין.

פטיש המלחמה פטיש המלחמה פטיש המלחמה פטיש המלחמה פטיש המלחמה פטיש המלחמה