פסגת אילת – שלב ג’

בימים אלו משלימה חברת גיא לי בע”מ את בניית שלב ג’ של הפרויקט!

ברכותינו לרוכשים!

בניין D