פרויקט פסגת אילת – שלב א

שלב א’ של פרויקט פסגת אילת הושלם ואוכלס זה מכבר!!

ברכותינו לרוכשים המאושרים

בניינים B1 B2

שלב -א' - B1 B2