פרויקט פסגת אילת – שלב ב

הבניין אוכלס בשעה טובה!

ברכותינו לרוכשים!

בניינים B3 B4

שלב -ב' - B3 B4