מרכז המבקרים “אורות רבין”

 

מרכז המבקרים “אורות רבין” של חברת החשמל

 

פטיש המלחמה פטיש המלחמה